Shannon Bunney

Swyddog Cyflogaeth

Mae gan Shannon angerdd dros addysg a helpu eraill ac mae’n gyffrous am ddefnyddio hyn wrth helpu dysgwyr yn CCAF! Cyfrifoldeb Shannon yw eich cefnogi chi gyda’ch cyflogadwyedd, os yw hynny drwy eich paratoi ar gyfer eich cyfweliadau neu helpu gyda CV a chysylltu â chyflogwyr i gael y rôl orau bosibl i chi!

Yn ei hamser hamdden mae Shannon wrth ei bodd yn gwrando ar gerddoriaeth o bob genre; o’r 60au i R&B, mae’n gwrando ar y cyfan! Mae hi hefyd yn mwynhau cerdded yn yr awyr agored ac ysgrifennu!

Mae Shannon yn edrych ymlaen yn fawr at helpu pob un ohonoch chi yma yn CAVC.

Rebecca Lewis

Rheolwr Gyrfaoedd, Menter a Dilyniant

Becky yw ein Rheolwr Gyrfaoedd, Menter a Dilyniant. Ei rôl yw arwain gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (IAG) ar draws y coleg, gan gynnwys yr Hwb ‘Gyrfaoedd a Syniadau’ a gwasanaeth cyngor, arweiniad a throsglwyddo grŵp CAVC ‘siop un stop’. Mae Becky bob amser wedi gweithio ym maes Addysg ac mae’n angerddol am ddarparu cyfle i bob myfyriwr gael mynediad at addysg ac arweiniad gyrfaoedd gwych ac i wella eu sgiliau yn ystod eu hamser yma.

Y tu allan i’r gwaith mae Becky wrth ei fodd â thaith gerdded dda (neu redeg) ar hyd llwybr arfordirol neu ddim ond cyrlio i fyny gyda choffi a llyfr da.

Liz Lewis

Hyfforddwr Gyrfa

Liz yw ein Hyfforddwr Gyrfaoedd yn gysylltiedig â’r gyfadran Sylfeini i Ddysgu. Mae Liz yn darparu addysg, gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd i ddysgwyr gan eu cefnogi drwy gydol eu siwrnai fel dysgwyr. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi bod yn Hyfforddwr Rhwyfo gyda Rhwyfo Cymru ac, ar hyn o bryd, mae’n diwtor ar y genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr. Yn ymroddedig ac angerddol am ei rôl yn cefnogi myfyrwyr, ar hyn o bryd mae’n ymgymryd â’r cymhwyster Gwybodaeth.

Melissa Wilson

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan Melissa gefndir mewn derbyniadau i brifysgolion a diddordeb brwd yn y sector addysg, mae’n flaenoriaeth i Melissa sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle y mae’n ei haeddu i gyflawni ei nodau. Mae Melissa yn edrych ymlaen at gefnogi holl fyfyrwyr CAVC drwy gydol eu taith fel dysgwr.

Kevin Doherty

Hyfforddwr Gyrfa

Daw Kevin yn wreiddiol o Iwerddon, ond symudodd i’r DU i astudio Saesneg a Drama yn y Brifysgol. Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio i nifer o undebau myfyrwyr, prifysgolion a cholegau mewn rôl gofal bugeiliol ac mae’n gyffrous iawn am gwrdd â myfyrwyr CCAF i’w helpu gyda’u llwybrau gyrfa neu fel wyneb cyfeillgar i ddod i ofyn am gyngor ac arweiniad ganddo.

Yn ei amser hamdden mae wrth ei fodd yn gwylio ffilmiau (perchennog cerdyn Cineworld balch), darllen nofelau ffantasi neu ddirgelwch a hefyd ysgrifennu’n greadigol.