Cyngor ar yrfaoedd gan ein harbenigwyr

Mae’r Tîm Gyrfaoedd a Syniadau wedi ymrwymo i’ch datblygiad a’ch twf; pun a oes angen cyngor ac arweiniad diduedd arnoch chi er mwyn eich helpu â’ch camau nesaf, neu os ydych chi’n chwilio am gymorth gyda’ch sgiliau cyflogadwyedd neu eisiau trafod eich opsiynau, rydym yma i’ch helpu chi.

Dysgwch fwy

Ein harwyr

Dywedwch helo wrth ein Tîm Gyrfaoedd a Syniadau! Rydym wedi ymrwymo i’ch dilyniant, a bob amser yn fwy na pharod i sgwrsio â chi! Os hoffech chi ddysgu mwy am bob aelod o’r tîm a’r math o help y gallant gynnig i chi, sgroliwch isod!

Abi Bailey

Swyddog Menter

Craig Wade

Swyddogion Lleoliad Gwaith

Gavin Owen

Swyddogion Lleoliad Gwaith

Kevin Doherty

Hyfforddwr Gyrfa

Liz Lewis

Hyfforddwr Gyrfa

Melissa Wilson

Hyfforddwr Gyrfa

Rebecca Lewis

Rheolwr Gyrfaoedd, Menter a Dilyniant

Suki Patwal

Swyddog Digwyddiadau

Rwyf wrth fy modd â’m gwaith! Mae helpu pobl yn golygu’r byd i mi! Rwyf wir yn mwynhau’r holl ddigwyddiadau rydym yn eu trefnu hefyd, maent yn llawn cyffro a chyfleoedd gwych. Os oes unrhyw ddysgwyr yn CAVC yn chwilio am gyngor am CVs, sgiliau cyfweliad neu help wrth sicrhau swydd, anfonwch e-bost ataf i!

E-bost: sbunney@cavc.ac.uk

Shannon Bunney

Swyddog Cyflogaeth

Heb os, fy hoff beth am fy swydd yw helpu’r myfyrwyr. Mae’r sgyrsiau rwy’n eu cael gyda’r myfyrwyr yn hynod werthfawr ac rwyf wrth fy modd yn ymgysylltu â phobl wyneb yn wyneb. Os oes unrhyw ddysgwyr yn CAVC yn awyddus i gael Cyngor ar Yrfaoedd, cysylltwch â mi!

E-bost: Kdoherty@cavc.ac.uk

Kevin Doherty

Hyfforddwr Gyrfaoedd

Mae CAVC yn lle mor arbennig, yn llawn ysbrydoliaeth, ac mae’r bobl rydym yn ymgysylltu â nhw ac yn dysgu ganddynt yn wych. Mae fy swydd yn golygu fy mod yn gweld cymaint o’r diwydiant allanol hefyd, ac mae’n wych gweld dysgwyr yn ymgysylltu â’r byd gwaith. Os oes gan unrhyw ddysgwr gwestiwn am leoliadau gwaith, mae croeso ichi anfon e-bost ataf i!

E-bost: Gowen1@cavc.ac.uk

Gavin Owen

Swyddog Lleoliad Gwaith